White Pompom Napkin

Quantity: 571

Dimensions: 19 13/19 x 19 13/19